Bli medlem i Vaksalaskolans Elevråd 2019

Vaksalaskolans elevråd är en ideell förening för eleverna på Vaksalskolan. Elevrådet har över 200 medlemmar och har målet att eleverna på skolan ska få en så rolig skolgång som möjligt.

Elevrådets stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Genom att klicka i denna rutan blir du medlem i elevrådet vid skolan under 2019. Elevrådet ansöker om medlemsbidrag och uppfyller de krav som står i Årsrapportsblanketten. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av elevrådet eller Sveriges elevråd.